Як скласти договір оренди нежитлового приміщення

Договір оренди нежитлового приміщення є необхідним документом при укладанні угоди, в якому зазначаються правила користування орендованою нерухомістю, обов'язки та міра відповідальності договірних сторін. Таким чином, складання договору дозволить уникнути можливих збитків як орендарю, так і орендодавцю.


У шапці договору зазначається точна дата і місце його укладення. Договору може бути присвоєно порядковий номер, якщо складова його сторона є юридичною особою і веде облік подібного роду документів. Тут же наводяться найменування сторін, а також дані осіб, які їх представляють.


У наступному розділі документа докладно описано права та обов'язки сторін. Як правило, орендодавець зобов'язується надати нежитлове приміщення у відповідному стані, здійснювати його плановий та поточний ремонт згідно затвердженого графіка. При цьому орендодавець має право на регулярні перевірки стану орендованого об'єкта. У разі псування майна протягом терміну дії договору він має право вимагати відшкодування збитків. Для реалізації цього пункту до договору додається акт приймання-передачі приміщення з докладним переліком майна, що перебуває в ньому, а також вартості зазначених матеріальних цінностей.

Окрема стаття договору повинна містити опис умов використання приміщення, а також заходи відповідальності орендаря за їх недотримання. Якщо орендар планує самостійно проводити необхідні ремонтні роботи, варто виділити окремим пунктом порядок взаєморозрахунків між сторонами.

Наступний розділ договору містить інформацію про вартість надаваних послуг оренди, точні строки та порядок оплати за них. Особливо уточнюються способи контролю отримуваних орендарем комунальних послуг. При цьому платником може бути як орендар, так і орендодавець, але з подальшим включенням даних сум до загальної вартості оренди приміщення.

У прикінцевих положеннях визначається період дії договору, а також порядок його продовження або розірвання. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються відповідно до чинного законодавства. У договорі обов'язково зазначаються точні дані, адреси та банківські реквізити сторін. Документ підписується у двох ідентичних примірниках. Внесення змін в односторонньому порядку не допускається.

Відповідність договору оренди нежитлового приміщення всім законодавчим нормам застрахує орендаря та орендодавця від проблем і збитків у майбутньому.

COM_SPPAGEBUILDER_NO_ITEMS_FOUND